บริการโอน/เติม เงินจีน(หยวน)

อัตราแลกเปลี่ยน 4.75 บาท / หยวน
( อัพเดทราคาล่าสุด 01/08/2020)
อัตราแลกเปลี่ยน 4.75 บาท / หยวน
( อัพเดทราคาล่าสุด 01/08/2020)
ระยะเวลาการโอน 5 นาที ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ)
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
หยวน
บาท
ระบุจำนวนเงิน