https://www.ote.co/xml/574986234578.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?key=nalinx.com&api_name=item_get&num_iid=574986234578&is_promotion=1&lang=th&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/sku_574986234578.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=574986234578&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/fee_574986234578.xml
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
https://www.ote.co/xml/sku_574986234578.xml
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=574986234578&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml

อินซูเปอร์ไฟน่ารักตุ๊กตาหมีแพนด้ากระเป๋าหญิง 2019 คลื่นลูกใหม่ของเกาหลีป่ากระเป๋าสะพายกระเป๋าถือขนาดเล็ก (ID:29039 )
OTE Rating

อินซูเปอร์ไฟน่ารักตุ๊กตาหมีแพนด้ากระเป๋าหญิง 2019 คลื่นลูกใหม่ของเกาหลีป่ากระเป๋าสะพายกระเป๋าถือขนาดเล็ก (ID:29039 )
OTE Rating

ระยะเวลาในการจัดมอบสินค้า : ( 7 - 12 วัน )
การจำแนกสี
ราคาสินค้า
฿144.00
528 -73%
ประเภทการซื้อ
Ote Prime ระบบชำระค่าสินค้าเพียงครั้งเดียวจะไม่มีบวกเพิ่มในภายหลัง Ship by Ote ระบบชำระค่าสินค้า2งวด(งวด1:ค่าสินค้า,งวด2:ค่าขนส่ง)
Stock 140
จำนวนสั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
  • รีวิวลูกค้า
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังดึงข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้งาน