https://www.ote.co/xml/565677909030.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?key=nalinx.com&api_name=item_get&num_iid=565677909030&is_promotion=1&lang=th&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/sku_565677909030.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=565677909030&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/fee_565677909030.xml
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
https://www.ote.co/xml/sku_565677909030.xml
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=565677909030&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml

โคมไฟติดผนังโคมไฟหัวเตียงห้องนอนอเมริกันสไตล์ยุโรปโมเดิร์นเรียบง่ายความคิดสร้างสรรค์โคมไฟผนังโคมไฟห้องนั่งเล่นระเบียงบันไดทางเดิน (ID:29786 )
OTE Rating

โคมไฟติดผนังโคมไฟหัวเตียงห้องนอนอเมริกันสไตล์ยุโรปโมเดิร์นเรียบง่ายความคิดสร้างสรรค์โคมไฟผนังโคมไฟห้องนั่งเล่นระเบียงบันไดทางเดิน (ID:29786 )
OTE Rating

ค่าขนส่งระหว่างประเทศ : THB.
คิดคำนวนจากการชำระเงินครั้งที่2 ( คลิ๊กเพื่อประเมินราคา )
ระยะเวลาในการจัดมอบสินค้า : ( 7 - 12 วัน )
การจำแนกสี
ราคาสินค้า
฿43.82
88 -50%
ประเภทการซื้อ
Ote Prime ระบบชำระค่าสินค้าเพียงครั้งเดียวจะไม่มีบวกเพิ่มในภายหลัง Ship by Ote ระบบชำระค่าสินค้า2งวด(งวด1:ค่าสินค้า,งวด2:ค่าขนส่ง)
Stock 9658
จำนวนสั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
  • รีวิวลูกค้า
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังดึงข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้งาน