https://www.ote.co/xml/563637776163.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?key=nalinx.com&api_name=item_get&num_iid=563637776163&is_promotion=1&lang=th&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/sku_563637776163.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=563637776163&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/fee_563637776163.xml
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
https://www.ote.co/xml/sku_563637776163.xml
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=563637776163&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml

2019 ใหม่สาวเกาหลีกางเกงลำลองเด็กใหญ่บริสุทธิ์เสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิกางเกงยีนส์เด็กสวมใส่ด้านนอก (ID:34312 )
OTE Rating

2019 ใหม่สาวเกาหลีกางเกงลำลองเด็กใหญ่บริสุทธิ์เสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิกางเกงยีนส์เด็กสวมใส่ด้านนอก (ID:34312 )
OTE Rating

ระยะเวลาในการจัดมอบสินค้า : ( 7 - 12 วัน )
การจำแนกสี
ความสูงอ้างอิง
ราคาสินค้า
฿431.88
630 -31%
ประเภทการซื้อ
Ote Prime ระบบชำระค่าสินค้าเพียงครั้งเดียวจะไม่มีบวกเพิ่มในภายหลัง Ship by Ote ระบบชำระค่าสินค้า2งวด(งวด1:ค่าสินค้า,งวด2:ค่าขนส่ง)
Stock 0
จำนวนสั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
  • รีวิวลูกค้า
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังดึงข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้งาน