https://www.ote.co/xml/566327494998.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?key=nalinx.com&api_name=item_get&num_iid=566327494998&is_promotion=1&lang=th&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/sku_566327494998.xml reload
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=566327494998&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml
https://www.ote.co/xml/fee_566327494998.xml
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
OTE PRIME RATE : 6.00
SHIP BY OTE RATE : 4.98
https://www.ote.co/xml/sku_566327494998.xml
http://api-1.onebound.cn/taobao/api_call.php?api_name=item_sku&num_iid=566327494998&is_promotion=0&lang=th&key=nalinx.com&result_type=xml

กรงสุนัขสุนัขขนาดเล็กเท็ดดี้สุนัขขนาดกลางสุนัขกรงสุนัขในร่ม Bomei วีไอพีที่มีห้องน้ำสัตว์เลี้ยงกรงแมวกรงกระต่าย (ID:50041 )
OTE Rating

กรงสุนัขสุนัขขนาดเล็กเท็ดดี้สุนัขขนาดกลางสุนัขกรงสุนัขในร่ม Bomei วีไอพีที่มีห้องน้ำสัตว์เลี้ยงกรงแมวกรงกระต่าย (ID:50041 )
OTE Rating

ค่าขนส่งระหว่างประเทศ : THB.
คิดคำนวนจากการชำระเงินครั้งที่2 ( คลิ๊กเพื่อประเมินราคา )
ระยะเวลาในการจัดมอบสินค้า : ( 7 - 12 วัน )
การจำแนกสี
ใช้กับขนาด
ราคาสินค้า
฿587.64
ประเภทการซื้อ
Ote Prime ระบบชำระค่าสินค้าเพียงครั้งเดียวจะไม่มีบวกเพิ่มในภายหลัง Ship by Ote ระบบชำระค่าสินค้า2งวด(งวด1:ค่าสินค้า,งวด2:ค่าขนส่ง)
Stock 601
จำนวนสั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
  • รีวิวลูกค้า
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังดึงข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้งาน