ประกาศใช้ตู้ขนส่งด่วนพิเศษ เป็นการชั่วคราว

ประกาศใช้ตู้ขนส่งด่วนพิเศษ เป็นการชั่วคราว

12/01/2022เนื่องปัญหาการขนส่งจีน-ไทยที่ล่าช้า ไม่สามารถควบคุมเรื่องระยะเวลาขนส่งได้ ด้วยสาเหตุจากความหนาแน่นในช่องทางเข้าตรวจของด่านเวียดนาม ทางบริษัทเข้าใจถึงความยากลำบากของลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ทางเราจึงพยายามหาทางออกโดยเลือกใช้ตู้ขนส่งด่วนพิเศษ(ชั่วคราว) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาที่เร็วกว่าเดิม คาดว่าจะไม่เกิน 10วัน แต่เนื่องจากต้องมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุญาติบวกเพิ่มค่าขนส่งขึ้นจากเรทปกติ(เป็นการชั่วคราว) ดังนี้
- คิดเป็นขนาด(CBM) บวกขึ้นจากเดิมคิวละ +800บาท - คิดเป็นน้ำหนัก(KG) บวกขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ +6บาท

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าเลือกใช้ช่องทางขนส่ง 2ช่องทางค่ะ 1.ทางเรือ ระยะเวลาโดยประมาณ 20-30วัน 2.ทางรถด่วน (ช่องทางพิเศษ) ระยะเวลาโดยประมาณ 7-10วัน **แนะนำให้คุณลูกค้าวางแผนเรื่องระยะเวลา โดยเลือกช่องทางขนส่งที่เหมาะสมนะคะ
**หมายเหตุ** 1.มาตรการการปรับเรื่องช่องทางและเรทราคา เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เมื่อสถานะการหน้าด่านเวียดนามกลับมาเป็นปกติ ทางบริษัทจะปรับราคาลงมาเหมือนเดิมค่ะ 2.เฉพาะระบบ *OTE Connect เท่านั้น 3.มีผลตั้งแต่ 22/12/2564 เป็นต้นไป ต้องขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทโอ-ที-อี จำกัด (ote.co)

อัพเดทข่าว/นำเข้าสินค้าจากจีน