เงื่อนไขการประกันภัยสินค้า1.กรณีไม่ได้ซื้อประกันภัย (OTE Connect & OTE Shipping)
กรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทจะชดเชยให้ไม่เกิน 3เท่าของค่าขนส่งระหว่างประเทศsหรือราคาของสินค้าแต่ไม่เกิน2,000บาท

2.กรณีซื้อประกันภัย (เฉพาะระบบ OTE Connect)
- ซื้อประกันภัย 2% ของมูลค่าสินค้า ทางOTEจะชดเชยให้50% ของมูลค่าของสินค้า
- ซื้อประกันภัย 3% ของมูลค่าสินค้า ทางOTEจะชดเชยให้70% ของมูลค่าของสินค้า
- ซื้อประกันภัย 4% ของมูลค่าสินค้า ทางOTEจะชดเชยให้100% ของมูลค่าของสินค้า

*กรณีที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการประกันภัยสินค้า
- สินค้าที่สามารถ บุบ บิ่นหรือแตกหักได้ง่าย เช่น กระเบื่อง,แก้ว,กระจก,หินอ่อน,หรือเฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่แตกหักง่ายบางประเภท ฯลฯ
- สินค้าประเภทของเหลว เมื่อมีการแตกไหลเยิ้มเสียหายระหว่างการขนส่ง เช่นแชมพู ครีม น้ำยาทาเล็บ ฯลฯ
- สินค้าที่เป็นรอยขูด บุบ บิ่นเล็กน้อย รวมถึงกล่องบรรจุภันฑ์ที่บุบและผิดรูปทรงขณะขนส่ง แต่ตัวสินค้ายังสามารถใช้งานได้ เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว ทางเราแนะนำให้ลูกค้าแจ้งทีมประสานงานของOTE เพื่อทำการตีลังไม้ให้กับพัสดุสินค้านั้นๆได้
- สินค้าที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ขึ้นรา ขึ้นสนิม ละลาย ละเหย เป็นต้น
- สินค้าเกิดจากความผิดพลาดจากต้นทาง(ร้านจีน) แต่ทางเราจะประสานงานติดตามกับทางร้านจีนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าในทุกๆด้านเช่น ขอคืนเงินส่วนต่าง เคลมสินค้าแบบไม่ต้องส่งคืนสินค้า ฯลฯ
- สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
- สินค้าเฉพาะห้ามนำเข้าทุกชนิด เช่น อาวุธ,Sex toys,วัตถุไวไฟ ฯลฯ