ประเมินค่าขนส่ง ระบบ OTE Connect & OTE Shipping ID
ประเมินค่าขนส่งระบบ OTE Connect
ระบบ OTE Connect คือระบบช่วยสั่งซื้อ,ชำระเงิน และนำเข้า ซึ่งสามารถประเมินค่าขนส่งคร่าวๆ โดยให้ระบุค่าข้อมูลของสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ/นำเข้า
*หมายเหตุ OTE Connect ค่าขนส่งระหว่างประเทศ ชำระขั้นต่ำ 80บ.
ประเมินค่าขนส่งระบบ OTE Shipping ID
ระบบ OTE Shipping ID คือ ระบบที่ให้บริการนำเข้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถประเมินค่าขนส่งคร่าวๆ โดยให้ระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการนำเข้า