เงือนไขการให้บริการของเว็บ Ote.co


1. ทางเว็บ Ote.co เป็นตัวกลางประสานงานสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า หากลูกค้าเจอปัญหาสินค้าผิดsize ผิดสี ได้รับส่วนประกอบสินค้าหรือสินค้าไม่ครบและอื่นๆ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของร้านค้าจีน จะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ Ote.co แต่ทางเราจะประสานงานติดตามกับทางร้านจีนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าในทุกๆด้านเช่น ขอคืนเงินส่วนต่าง เคลมสินค้าแบบไม่ต้องส่งคืนสินค้า ฯลฯ

**หมายเหตุ กรณีที่มีปัญหาทางทีมงานที่มีประสพการณ์ จะติดตามปัญหาของลูกค้ากับทางร้านจีนอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งส่วนใหญ่เราสามารถปิดปัญหาของลูกค้าจนได้รับเงินคืนหรือเคลมสำเร็จแบบไม่ต้องส่งคืนสินค้าให้กับร้านจีน


2. ทางเว็บ Ote.co จะไม่สนับสนุน สินค้าระเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งผิดกฎหมายห้ามนำเข้าประเทศทุกชนิด ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากเกิดปัญหาขึ้นกับสินค้า


3. สินค้าหรือปัญหาที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ Ote.co
- สินค้าที่สามารถ บุบ บิ่นหรือแตกหักได้ง่าย เช่น กระเบื่อง,แก้ว,กระจก,หินอ่อน,หรือเฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่แตกหักง่ายบางประเภท ฯลฯ

- สินค้าประเภทของเหลว เมื่อมีการแตกไหลเยิ้มเสียหายระหว่างการขนส่ง เช่นแชมพู ครีม น้ำยาทาเล็บ ฯลฯ
- สินค้าที่เป็นรอยขูด บุบ บิ่นเล็กน้อย รวมถึงกล่องบรรจุภันฑ์ที่บุบและผิดรูปทรงขณะขนส่ง แต่ตัวสินค้ายังสามารถใช้งานได้ เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว ทางเราแนะนำให้ลูกค้าแจ้งกับทีมฝ่ายประสานงาน Ote.co เพื่อทำการตีลังไม้ให้กับพัสดุสินค้านั้นๆได้

- ความล่าช้าในการขนส่ง เนื่องจาก หยุดยาวตามเทศกาล ภัยธรรมชาติ การเมือง สงคราม รวมถึงการดำเนินการล่าช้าของหน่วยงานราชการ แต่ทางOte.co ยืนยันจะมุ่งมั่นและพัฒนาระบบ ให้พัสดุสินค้าส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด

4. ทาง Ote.co จะประสานงานสั่งซื้อตามลิงค์และตัวเลือกที่สินค้าที่ลูกค้าได้ทำรายการผ่านระบบตะกร้าเท่านั้น จะไม่รวมถึงการเขียนหมายเหตุความต้องการเพิ่มเติมมาในใบสั่งซื้อ


5. กรณีสินค้ามีปัญหาเช่น สินค้าใช้งานไม่ได้,ได้ของไม่ครับ และอื่นๆ กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้
- ติดต่อฝ่ายประสานงานโดยด่วนผ่านช่องทาง Line:@ote.co, Tel:062-868-2211 แจ้งปัญหาคร่าวๆเพื่อประสานงานกับทางร้านจีนอย่างทันท่วงที
- ส่งเอกสารเพิ่มโดยระบุปัญหาโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าพร้อมรูปภาพประกอบ ส่งมาที่Email: claim@ote.co ในขั้นตอนนี้ให้อยู่ในระยะเวลาไม่เกิน7วันหลังจากสินค้าเข้าโกดังไทย(ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเกินจากนี้ทาง Ote.co ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเรื่องเคลม เพราะฉนั้นเมื่อสินค้าถึงโกดังไทยให้ลูกค้ารีบปิดยอดชำระและรับสินค้าโดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์เมื่อมีปัญหากับตัวสินค้า
- กรณีสินค้ามีปัญหาเช่นได้ไม่ครบ ผิดสี ผิดsize สินค้าไม่ตรงตามแบบ ใช้งานไม่ได้ จะเป็นความรับผิดชอบร้านจีน ทาง Ote.co เป็นแค่ฝ่ายประสานงานหรือตัวกลางสั่งซื้อเท่านั้น จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในปัญหาของสินค้า และรวมถึงการออกค่าขนส่ง คืนของกลับให้ร้านจีน แต่ทางเราจะเป็นตัวกลางที่จะประสานงานติดตามปัญหา เรียกร้องและรักษาสิทธิ์ของลูกค้าอย่างถึงที่สุด
- Ote.co เราให้บริการนำเข้าสินค้าจีน-ไทยเท่านั้น ไม่มีบริการส่งสินค้าไปประเทศจีน เราจึงไม่สามารถดำเนินการส่งเคลมสินค้ากลับไปให้ร้านจีนได้

- ระยะเวลาทำเรื่องเคลมจะใช้เวลา 7-15วันนับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสารผ่านทางEmail(ไม่รวมวันหยุดอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตอบกลับของทางร้านจีน

6. หลังจากสินค้าส่งถึงโกดังไทยและนับจากวันที่เปิดให้ชำระค่าขนส่งแล้ว สินค้าของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาภายในพื้นที่โกดังฟรี 7วัน แต่หลังจากนั้นทางOte.co ขอสงวนสิทธ์คิดค่าบริการเช่าพื้นที่โกดังตามขนาดสินค้าคิวละ 100บาท/วัน หากเกินจากระยะเวลา 1เดือนไม่มารับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำสินค้าขายทอดตลาด


7. กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้วคำสั่งซื้อนั้นจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงได้


8. กรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง ทางOte.co จะชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่เกิน 3เท่าของค่าขนส่งระหว่างประเทศและไม่เกิน2,000บาท


9.เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการต่างๆกับทาง Ote.co ถือได้ว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงข้างต้นทุกประการ